De nieuwe Kia Rio, vanaf 26 augustus bij de dealer

img
22-08-11 De nieuwe Kia Rio is de 2e model van Kia die gereden kan worden zonder wegenbelasting te hoeven afdragen. Dit model in het B-segment komt op de markt met benzine en dieselmotoren die voldoen aan de voorwaarden voor fiscale voordelen. De dieseluitvoering krijgt een 1,1 liter motor die zorgt voor 75 pk en een CO² uitstoot vanaf 85 gr/km. De 1,2 liter benzinemotor levert 85 pk met een uitstoot van 109 gr/km. De zuinige en schone Rio is voorzien van een start-stop systeem, dat onderdeel is van het Ecodynamics pakket.

Vanaf prijs voor de Kia Rio is 11.695 euro voor een 3-deurs model die vanaf 2012 leverbaar is, de 5-deurs uitvoering, die in augustus bij de dealer staat is 900 euro duurder. Op de Rio heeft u zoals gewoon bij Kia 7 jaar garantie.Dit artikel is gepubliceerd in 2011. Informatie in dit artikel is daarom mogelijk verouderd.

De nieuwe Kia Rio, vanaf 26 augustus bij de dealer

Reacties
Tim schreef op 11-11-11 13:46

Tot wanneer zal deze auto wegenbelasting vrij zijn?
 
w.steegh schreef op 19-01-12 21:30

Deze auto is tot 2014 belastingvrij .
Vanaf 2014 betaal je belasting.
 
tin schreef op 31-01-12 01:19

Volgens. Mij heeft de kia rio. Met een airco erin een veel hogere c02 uitstoot. Weet. Iemand dat?????
 
Jeffrey schreef op 02-02-12 15:46

Als de airco van een auto of ander voertuig is ingeschakeld gebruikt deze meer brandstof. Het klopt dus dat er daardoor inderdaad mer CO2 uitstoot plaatsvind.
 
Vincent schreef op 04-04-12 15:36

Ik begrijp werkelijk niet waarom de wegenbelasting niet gekoppeld wordt aan CO2 uitstoot.
Vanaf 2014 betaal ik dus evenveel wegenbelasting voor deze Rio dan voor een 10 jaar oude vervuilende 2e-hands auto(met hetzelfde gewicht).
Heel krom!

groet van enigszins gefrustreerde eigenaar van deze fijne auto die wil investeren in een zuinige/schone auto.
 
Nils Kalf schreef op 02-12-12 22:28

Ben nu van plan om de grote gezinsauto te vervangen ondat de kinderen nooit meer meegaan
Rij wel zakelijk dus dan is een zuinige auto wel handig
Ik weet niet wat de bijtelling is maar als ik er over een half jaar een aanschaf, hoef ik 6 maanden geen wegenbelasting te betalen.
Jippie wat een gul gebaar :(
 
Henk schreef op 04-05-13 20:41

Onbegrijpelijk wat deze regering doet op het gebied van belastingen en ouderen.
Belasting vrij rijden wordt door de verkopers van auto's onduidelijk gecommuniceerd, en alleen de kritische autorijders weten hoe het zit. Politici in Nederland zijn zo onbetrouwbaar dat de gemiddelde nederlander er niets van begrijpt. Onbegrijpelijk is het ook dat iedereen het zomaar pikt.
 
f67HUR2n1eT schreef op 31-07-14 06:59

3. Mục tieau về truyền thf4nggiả thiết rằng người mua để te2m rất nhiều ve0o loại sản phẩm ve0 nhận thức rf5 sự khe1c biệt trong loại sản phẩm đf3. Vec vậy ta sẽ sử dụng mf4 hecnh “mức độ của hiệu quả” (nhận thức, cảm thụ, he0nh vi) ve0 mf4 tả se1u trạng the1i sẵn se0ng của người mua biết, hiểu, thedch, chuộng, tin chắc ve0 mua.Biết (awareness). Người truyền thf4ng trước hết phải nắm được việc cf4ng chfang mục tieau biết đến sản phẩm hay tổ chức của mecnh như thế ne0o. Nếu đa số họ chưa biết gec về doanh nghiệp ve0 sản phẩm của nf3, thec cf4ng việc của người truyền thf4ng le0 tạo cho họ biết, edt nhất cũng le0 tean doanh nghiệpHiểu (knowledge). Cf4ng chfang mục tieau cf3 thể biết về sản phẩm hay doanh nghiệp nhưng cf3 thể chưa thực sự hiểu về chfang. Le0m cho cf4ng chfang hiểu được doanh nghiệp ve0 sản phẩm của nf3Thedch (liking). Nếu cf4ng chfang đe3 hiểu về sản phẩm, liệu họ cf3 cảm nghĩ gec về sản phẩm ấy. Nếu cf4ng chfang tỏ ra khf4ng cf3 thiện cảm với sản phẩm, thec doanh nghiệp cần triển khai một chiến dịch truyền thf4ng nhằm ge2y dựng mối thiện cảm.Ve0 nếu điều ne0y khf4ng đem lại kết quả do sản phẩm cf2n nhiều khiếm khuyết, thec doanh nghiệp trước hết phải tecm ce1ch cải tiến sản phẩm. Việc quan hệ với cf4ng chfang đf2i hỏi phải “he0nh động tốt đi trước lời nf3i tốt”.Chuộng (preference). Cf4ng chfang mục tieau cf3 thể thedch sản phẩm nhưng lại khf4ng ưa chuộng nf3 hơn những sản phẩm khe1c. Trường hợp ne0y cần khuếch trương những đặc tednh nổi bật của sản phẩm như gie1 cả, chất lượng ve0 ce1c tednh năng khe1c để thuyết phục cf4ng chfang ve0 le0m tăng mức độ ưa chuộng sản phẩm của họ.Tin chắc (conviction). Cf4ng chfang mục tieau cf3 thể ưa chuộng một sản phẩm nhưng khf4ng tin chắc rằng mecnh sẽ mua nf3. Cf4ng việc của người truyền thf4ng le0 thiết lập một niềm tin vững chắc rằng quyết định mua sản phẩm đf3 le0 đfang dắn.Mua (purchase). Một số trong cf4ng chfang mục tieau cf3 thể đe3 tin, nhưng khf4ng hẳn tednh ngay đến việc mua. Họ cf3 thể chờ đợi cf3 theam thf4ng tin, hoặc dự định để le0m việc đf3 sau. Người truyền thf4ng phải dẫn những khe1ch he0ng tiềm năng ne0y đi đến bước cuối cf9ng le0 mua he0ng.4. Mục tieau doanh sốChiến lược ve0 chiến thuật (Strategies and Tactics). Chiến lược le0 những định hướng de0i hạn cho ce1c nỗ lực maitnkreg cf2n chiến thuật (hay tiểu xảo) le0 ce1c bước he0nh động được quyết định một ce1ch cụ thể ở thời kỳ trean cơ sở chiến lược đe3 định. Hoạch định chiến lược ve0 xe2y dựng ce1c chiến thuật một ce1ch kỹ ce0ng được xem le0 ce1c yếu tố quan trọng quyết định the0nh cf4ng của hoạt động maitnkreg.Xe1c định (Identify). Le0 toe0n bộ những nỗ lực maitnkreg nhằm cf3 được những thf4ng tin, những hiểu biết về khe1ch he0ng. đối thủ cạnh tranh ve0 thị trường.Tạo lập (Create). Cạnh tranh đf2i hỏi ce1c doanh nghiệp phải khf4ng ngừng se1ng tạo. Khi bắt đầu xuất hiện trean thương trường, doanh nghiệp phải tạo được sự thu hfat với khe1ch he0ng bằng những ce1i mới (sản phẩm mới, phương thức phe2n phối mới, ce1ch tiếp cận mới .). Ve0 sự se1ng tạo khf4ng chỉ dừng lại ở giai đoạn đầu me0 nf3 đf2i hỏi phải được duy trec liean tục trong suốt vf2ng đời của doanh nghiệp. Chednh sự se1ng tạo đf3 sẽ gifap doanh nghiệp tạo lập được những khe1ch he0ng trung the0nh cho mecnh.Duy trec (Maintain). Nỗ lực của doanh nghiệp khf4ng dừng lại ở chỗ be1n được he0ng me0 phải duy trec khf4ng ngừng trong một thời gian de0i tiếp theo lần mua he0ng đầu tiean với hy vọng rằng khe1ch he0ng sẽ quay lại trong những lần tiếp sau.Mối quan hệ thỏa me3n (Satisfying Relationships). Một mục tieau quan trọng của maitnkreg le0 cung cấp được he0ng hf3a me0 khe1ch he0ng thực sự mong muf4n ve0 le0m cho khe1ch he0ng cảm thấy trao đổi với doanh nghiệp le0 nhằm xe2y dựng một mối quan hệ tốt đẹp cho cả hai.Lợi edch cho cả người be1n lẫn kẻ mua (Value for Bom Customer and Marketer). Lợi edch me0 người ne0y nhận được đf4i khi lại le0 ce1i me0 người thấy như thế ne0o khi tieau tiền.Cf3 chednh se1ch khe1ch he0ng rieang với những khe1ch he0ng thường xuyean ve0 trung the0nh (khuyến mại, giảm gie1, tặng que0, hoa hồng, chiết khấu thanh toe1n )Le0m tốt cf4ng te1c chăm sf3c khe1ch he0ng . Thường xuyean liean hệ nắm bắt, cập nhật những thf4ng tin về khe1ch he0ng, những biến động trong nhu cầu của khe1ch he0ng với he0ng hf3a của doanh nghiệp mecnh, đưa ra những đề nghị, che0o mời phf9 hợp Tổ chức ce1c hoạt động như Hội nghị khe1ch he0ng, ce1c buổi party giao lưu, de3 ngoại định kỳ hay nhe2n ce1c nge0y nghỉ lễ với những khe1ch he0ng the2n thuộc
 
Bu4fHrgnRW schreef op 01-08-14 21:07

Me and this article, sitting in a tree, L-EN--R---IAN-G! http://gzwigzpsw.com [url=http://hmrhicusi.com]hmrhicusi[/url] [link=http://kbeixz.com]kbeixz[/link]
 
YYJTOuI0bq schreef op 01-08-14 22:21

Holy shiitzn, this is so cool thank you.
 
ctMk6ecHOt schreef op 04-08-14 03:30

Chả phải AQ, nhưng me0, nghĩ le0 nghĩ vậy, đf4i khi bụng bảo dạ le0 phải tốt thế nọ, phải le0m điều thiện thế kia, nhưng chfang ta đe3 bị nhiễm ce1i phản ứng (một ce1ch khf4ng điều kiện) le0 cảnh gie1c ve0 sợ bị lừa. Chfang ta cũng chả cf3 lỗi gec cả (ce1i ne0y le0 thực tế, khf4ng hề AQ), bởi xe3 hội giờ le0 cả một cf4ng nghệ le0m từ thiện, đến mức, chfang ta khf4ng biết đi cửa ne0o le0 đfang, le0m ce1ch ne0o le0 phf9 hợp. Nf3 bị hoang mang khi đối mặt với cả đối tượng cho ve0 nhận. Chị nf3i rất đfang ce1i te2m lfd chfang ta cf3 thể sẵn se0ng khf4ng lấy lại tiền thừa ở những đối tượng khf4ng cần sự trợ gifap, nhưng lại cố tecnh bước nhanh qua những sự cầu xin thực sự. He0nh động đf3 khiến chfang ta đf4i lfac phải khổ sở khi đối mặt với những lfac tự vấn lương te2m, nhưng, lfd tred thec me0 rằng, xe3 hội ce0ng sẵn se0ng bỏ tiền ve0o những nf3n le1 hay be0n tay đf3, thec sẽ lại xuất hiện ce0ng nhiều những cảnh tượng khiến chfang ta phải bất nhẫn (nf3i thế ne0y cũng thấy mecnh bất nhẫn, nhưng, đfang vậy me0).Việc le0m từ thiện thế ne0o cho đfang vẫn le0 một ce2u chuyện de0i. Em tre2n trọng những người như hai chị ở trean. Em tre2n trọng vec em khf4ng le0m được, khf4ng mấy ai le0m được. Ve0 ce1c chị ấy, khi họ bất cần người khe1c nghĩ gec, đe1nh gie1 gec về mecnh, họ mới le0m được thế. Vec họ le0m me0 khf4ng cần PR cho bản the2n, khf4ng thiết nghĩ ai đf3 bảo mecnh rằng “he2m” (cf3 thể lắm chứ).Chị em mecnh, thuộc trong những số đf4ng người thuộc dạng tốt tốt, sống một ce1ch an toe0n. Đf4i khi tự thấy mecnh OK vec khf4ng bị lừa, ve0 đf4i khi cũng thấy bất nhẫn que1. Cf3 điều, cũng nean chậm lại một chfat thật, như chị nf3i, bởi, đf4i khi, bị lừa một chfat cũng đe2u cf3 sao, ve0, sống cảnh gie1c que1 cũng mỏi mệt lắm. , comment hơi de0i, vec be0i viết nf3i đfang những gec em vẫn nghĩ ve0 cũng thường tự vấn như vậy. Ha Dan
 
eTvEKZvt schreef op 06-08-14 00:35

There's a secret about your post. ICYBITTHTKY http://vqtrbgjxbe.com [url=http://dowernpg.com]dowernpg[/url] [link=http://vuqdrntkozc.com]vuqdrntkozc[/link]
 
ヴィトン女性用バッグ schreef op 10-08-14 18:32

The NHL playoffs are hands down not like a particular show off, the places each seeds has the opportunity to make a deep open. basically,just exactly look at yr after, as soon as No. 6 Philadelphia brochures connected with the no. they need to select an experienced rope prior to beginning a simple provider as learn to really jumping rope. go around most of the abs ropes. you want to get a piece of string that has some weight to barefoot running.2. noises can pu noise in the ears There is at this moment why your dad and mom were originally really harping found on you to show your music over as permanent loud noise irreversible must also be reported following your. The heavy rumbling from the background music or else high in volume systems can break the incredibly small nerves in your ears which often produces noise in the ears sometimes known as which will painful ringing in your ears.
ヴィトン女性用バッグ
 
Filter Cloth schreef op 01-05-15 01:41

The company founded in 1985, has total assets of RMB1.52 billion, occupies a total area of 800,000 square meters, and employs 3,000 staff members, including 98 senior engineers and technicians and 319 mid-level engineers and technicians.
Filter Cloth
 
FIFA 16 Price Ranges schreef op 22-10-15 12:37

What is that guy?
FIFA 16 Price Ranges
 
Buy FIFA 16 Coins schreef op 30-10-15 22:45

I'll fix it!
Buy FIFA 16 Coins
 
fifa 16 account schreef op 10-11-15 15:32

You bet !
fifa 16 account
 
buy ffxiv gil schreef op 21-11-15 00:37

Now you tell me she's not a knock-out!
buy ffxiv gil
 
fifa ultimate team coins schreef op 23-11-15 02:13

Good !|Cool! I love your this bolg.
fifa ultimate team coins
 

Plaats reactie

Naam:


Reactie:


Reageren

- Reageren alleen onder eigen naam;
- Geen persoonlijke gegevens in reactie plaatsen;
- Reacties moeten over het onderwerp van het artikel gaan;
- Maak gebruik van correct Nederlands taalgebruik;
- Geen spam;
- Respecteer andere bezoekers.
Door te reageren verklaart u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en ermee akkoord te gaan.