Wegenbelasting, BPM en bijtelling in 2012, 2013 en 2014

Wat zijn de plannen van de regering voor de wegenbelasting en BPM nu werkelijk? Veel misverstanden zijn inmiddels de wereld in geholpen. Wij doen precies uit de doeken wat de voorstellen zijn. Wij kunnen in ieder geval melden dat de auto’s die nu vrijgesteld zijn van wegenbelasting, dat volgens de huidige plannen blijven tot 1 januari 2014. Alleen voor de BPM en bijtelling zullen de regels eerder aangescherpt worden, dit gaat geleidelijk gebeuren met ingang van 1 juli 2012.

 

De staatssecretaris heeft een voorstel ingediend om de normering voor zuinige auto’s aan te scherpen. Dit voorstel is door de ministerraad goedgekeurd en middels een brief naar de tweede kamer gestuurd. Het voorstel houdt het volgende in:

 

Motorrijtuigenbelasting:
Op 1 januari 2014 vervalt de vrijstelling voor wegenbelasting voor nieuwe en bestaande auto’s. Vanaf die datum wordt de wegenbelasting gebaseerd op het gewicht van de auto. Uitgezonderd zijn auto’s met een CO2 uitstoot tot 50 gr/km. Deze auto’s zijn vrijgesteld tot 1 januari 2015. Tot januari 2014 verandert er dus niets aan de motorrijtuigenbelasting voor zuinige en schone auto’s.

 

BPM:
Tot 1 juli 2012 blijven de regels onveranderd. Vanaf 1 juli 2012 worden jaarlijks de grenzen voor CO2 uitstoot scherper gesteld. Het verschil tussen benzine en diesel zal in 2015 opgeheven zijn. Met ingang van 1 juli 2012 wordt de dieseltoeslag, die nu wordt geheven met de wegenbelasting, vervangen worden door CO2 gerelateerde toeslag.

 

Bijtelling:
Tot 1 juli 2012 zijn er geen wijzigingen. Daarna worden de grenzen voor CO2 uitstoot aangescherpt. Voor auto’s aangeschaft voor 1 januari 2014 en met een uitstoot minder dan 50 gr/km blijft de nihil bijtelling ongewijzigd tot 2015. Auto’s aangeschaft tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 en met een uitstoot minder dan 50 gr/km vallen onder een tarief van 7% bijtelling. Tarieven die geldig zijn op moment dat de auto op kenteken wordt gezet blijven geldig voor een periode die overeenkomt met een gebruikelijke leaseperiode, wat neerkomt op 60 maanden. Koopt u in 2011 nog een auto die minder dan 50 gr/km CO2 uitstoot, dan heeft u recht op een nihil bijtelling tot 1 januari 2017.

 

Bron: rijksoverheid.nl

 

In het onderstaande overzicht kunt u zien hoeveel grammen CO2 een auto in de loop der jaren mag uitstoten om vrijgesteld van BPM te zijn, of in het 14% bijtellingstarief te vallen. Het gaat hiet dus niet om wegenbelasting!

 

 

© 2010 - 2023 autozonderwegenbelasting.nl